Klicka på ditt läkemedel

GoQuick
MiniQuick Shell

Välkommen till Pfizers webbsida som vänder sig till dig som fått läkemedlet Genotropin. För att komma in behöver du inloggningsuppgifter som du kan få av din sjuksköterska.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255 | Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna | tel: 08-550 52 000, fax: 08-550 52 010

Denna webbsite är avsedd för personer bosatta i Sverige. Informationen på denna webbsite är av allmän informations- och utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.
Approverad: PP-GEN-SWE-0205-DEC-2018